Komplexné riešenie pre zariadenia na staro­stlivosť o pacientov, ktorého účelom je skorá prevencia pred preležaninami a detekcia pádov. V prípade pádu pacienta z lôžka alebo hroziacej preležaniny dostáva zodpovedný personál do iPhone aplikácie notifikácie o vzniknutom probléme. Súčasťou je aj webová konzola na správu a grafický prehľad stavu monitoro­vaných lôžok.

Mobilná aplikácia určená zmluvným partnerom spolo­čno­sti Vaillant Group Slovakia na regis­trá­ciu inštalácií produktov značiek Vaillant a Protherm. Obsahuje elektronickú servisnú knihu výrobku s možnosťou overiť záruku a vykonané servisné zásahy. Súčasťou apli­kácie je skener čiarových kódov zjedno­dušujúci zadávanie výrob­ného čísla produktu.

Coupling je aplikácia určená na zoznamovanie ľudí, ktorá pomocou lokalizácie spája skutoč­ných ľudí v reálnom živote. Používatelia dostanú jedinečnú príležitosť spoznať sa navzájom bez akýchkoľvek obmedzení s neviazanými možnosťami.
S Couplingom sú používatelia schopní využiť možnosť zmeškaných príležitostí a objavovať ľudí, ktorých nedávno stretli.

Jediná aplikácia, s ktorou máte všetky novinky o filme “38 - filmová pocta hokejovej legende” vždy na dosah ruky. Aplikácia obsahuje všetky informácie o prípravách a pre­miére filmu s exkluzívnym obsahom. Na sprístupnenie obsahu sa používa rozpoznávanie loga z propa­gačného letáku.

Webová aplikácia určená pre zamestnancov a klientov Klubu Kvapka. Klienti majú možnosť zaregistrovať sa na vypísané termíny kurzov, oznámiť svoju neprítomnosť a nahrádzať si vymeškané hodiny. Inštruktori využívajú apliká­ciu na správu registrácii z pohľadu inštruktorov kurzov.

Aplikácia pre dotykové zariadenia, ktorá pomocou zberu biometrického údaju — odtlačku prsta — slúži na zaznamenávanie dochádzky a overenie prezencie zamestnan­cov. Pre zápis a verifikáciu biometrickej identity sa použi­li zariadenia od spoločnosti Digital­Persona.
Toto riešenie aplikáciou verifikácie bio­metrického údaju a pomocou prehľadného reportovacieho nástroja odstrá­nilo problém s podvodnými údajmi o prezencii zamest­nancov.

freevision je veľmi šikovný tím programátorov, ktorý na výrobu aplikácií používa vždy naj­nov­šie technológie a vychytávky.
Jakub Grznárik Qubson s.r.o.