Hľadáte si prácu v oblasti IT alebo si len chcete byť istí ako pomenovať úroveň vašich schopností a zručností v tomto odvetví? Ste junior, senior, alebo niečo medzi nimi? Odpoveď na tieto otázky sa môže zdať ako všeobecne vyriešená a očividná, no v skutočnosti je oveľa zložitejšia. V tomto článku sa pokúsime zamerať detailnejšie na to, aký je medzi spomínanými pozíciami rozdiel a akú veľkú úlohu hrá skúsenosť pri určovaní vašej autority.

Problém definície

Ak sa spýtate dvoch skúsených vývojárov, ako by popísali pozíciu seniora, dostanete veľmi pravdepodobne dve rôzne subjektívne odpovede. Definícia tohoto pojmu totiž závisí hlavne od kontextu posudzovania. Pýtate sa – ako môžem ja, vývojár junior, čo najobjektívnejšie určiť, kedy som sa stal seniorom? Nikdy sa hranica nedá postaviť s úplnou istotou.

Štítky junior a senior sú ťažko zadefinovateľné práve aj z toho dôvodu, že oba môžu zároveň označovať jedného vývojára. V závislosti od kontextu posudzovania, ak je vývojár považovaný za seniora vo vzťahu k platforme .NET, súčasne môže byť nazývaný juniorom pri platforme HTML5 a niektorých novších technológiách.

Junior

Vo všeobecnosti je za juniora považovaný vývojár, ktorý má menej ako 2-3 rokov skúseností na poli akejkoľvek platformy. Zo začiatku sú mu zverené menej zložité úlohy, na ktorých sa dokáže učiť riešiť problematiku aj ťažších úloh v budúcnosti, stále však vyžaduje do určitej miery výpomoc seniora. Zároveň nie je považovaný za osobu, ktorá by mohla byť v kontakte so zákazníkmi alebo od nich získavať požiadavky ohľadom projektu, na to je nevyhnutný senior.

Senior

Na opačnom póle rozdelenia sa nachádza spomínaný senior vývojár. Je zväčša kvalifikovaným odborníkom v rámci vybraných technológií a je zodpovedný za mentorovanie junior členov tímu. Na otázku, po koľkých rokoch považujeme vývojára za seniora, nie je jednoznačná odpoveď. Zatiaľčo niektorí hovoria o skúsenostiach v danej platforme min 5 až 7 rokov, iní tvrdia že seniorom sa stáva vývojár po 10 až 15 rokoch, názory sa teda veľmi líšia. Zároveň záleží od šikovnosti osoby a jej záujmu učiť sa nové veci počas celého obdobia práce s danou platformou. Dalo by sa povedať, že väčšina vývojárov samých seba zaraďuje do priehradky middle, teda niečo medzi juniorom a seniorom. Poznávacím znamením seniora je aj to, že ak ho umiestnite do ľubovoľného projektu, pravdepodobne dôjde k zlepšeniu daného projektu (hlavne v oblasti, ktorá mala dovtedy výrazné rezervy). Správny senior totiž vie rozpoznať problémové oblasti a zabrať tam, kde je treba.

Pre primárnu predstavu uvediem graf spojených trojuholníkov podľa Brandona Haysa. Jednoducho vysvetľuje vzťah pomenovania vývojára k množstvu vyžadovanej/poskytovanej pomoci:

 

Ak sa ale uspokojíte s týmto grafom, stále zostáva informácia veľmi neúplná. Iný a o trochu komplexnejší pohľad na problematiku vyjadruje nasledujúci Vennov diagram, takisto od Brandona Haysa. Ten však vykresľuje pozíciu seniora veľmi idealisticky a málokrát sa stáva, že naozaj všetkými vlastnosťami senior reálne disponuje:

 

V tíme spoločnosti freevision zamestnávame seniorov a veľmi radi poskytujeme priestor pre ďalšie vzdelanie a rast aj šikovným iniciatívnym juniorom. V našej réžii sú schopní vyvíjať nový software, mobilné a webové aplikácie či CRM systémy na mieru, a to kvalitou na nerozoznanie od seniorov. Bez ohľadu na to, či sa vývojár radí medzi seniorov, alebo juniorov, považujeme sa medzi sebou za schopných vývojárov ochotných si navzájom pomáhať.