freevision – CRM systémy

CRM systémy
CRM (Customer Relationship Management) alebo manažment vzťahu so zákazníkom. Pod touto skratkou sa skrýva posilňovanie vzťahu so zákazníkmi. Ide vlastne o spokojnosť zákazníkov s ponúkanými tovarmi a službami. Všetky komunikačné a predajné kanály, vrátane marketingových kampaní, sa sledujú, informácie z nich sa zbierajú a následne priradzujú ku konkrétnemu klientovi. Sleduje sa nielen správanie klienta, ale rovnako celá komunikácia s ním.

CRM môžeme definovať ako informačný nástroj, ktorý zbiera, spracováva a uchováva informácie o klientovi. Od základných informácii, ktorými sú osobné údaje ako meno a priezvisko, cez geografické, kde sa zákazník najčastejšie zdržuje, až po stavy jeho objednávok, ich obsah a podobne.

Zákazník má v podstate založenú kartu, ktorú pri komunikácii s ním jednoducho otvoríte a rýchlo zistíte, aké zľavy ste mu poskytli alebo na aký produkt reagoval negatívne. Pokiaľ so zákazníkom komunikoval kolega, vďaka zhromaždeným informáciám, budete presne vedieť o čom komunikácia prebiehala a dokážete na ňu bez problémom nadviazať. Vďaka CRM systému dokážete rýchlo identifikovať jeho potreby a nastaviť komunikáciu k obojstrannej spokojnosti.

CRM systém na mieru
Mobile CRM

CRM systém je prepojený s firemnými aplikáciami a programami ako sú účtovné programy, systém na generovanie faktúr alebo marketingových materiálov.

Máme skúsenosti s integráciou CRM do kontaktných centier. V prípade kontaktného call centra, majú všetci vaši zamestnanci informácie o klientovi, s ktorým hovoria na jednoduchej karte. Dokážu klienta ľahko identifikovať, majú prístup do celkovej histórie komunikácie a všetky relevantné informácie sa zobrazujú na jednom mieste.

Aký CRM systém zvoliť?

Prevádzkový (operatívny) CRM slúži hlavne na automatizáciu predaja, servisu a marketingu. Analytický CRM systém zase zbiera, ukladá a analyzuje dostupné dáta.

Kooperatívny CRM (collaborative CRM) umožňuje interakciu, spoluprácu medzi zákazníkom a firmou. Do istej miery spája prevádzkový CRM a analytický CRM. Jeho výsledkom je lepšia komunikácia so zákazníkom a väčšia šanca, že si ho na základe získaných informácii vie firma udržať.

Custom CRM
Systém CRM

Aké výhody má CRM pre firmu?

Vďaka CRM systému pracujete so zákazníkmi individuálne a efektívnejšie. Zvyšuje sa rýchlosť a relevantnosť informácií, ktoré zákazníkovi poskytujete. Zároveň od neho nevyžadujete rovnakú informáciu opakovane. Zlepší sa tak celkový priebeh predaja a vy sa odlíšite od konkurencie.

Väčšina zákazníkov pri hodnotení firiem kladie veľký dôraz na komunikáciu. CRM systém pomôže túto komunikáciu zjednodušiť a zlepšiť takto imidž firmy. Ak má pracovník call centra alebo obchodník k dispozícii informácie o predošlých nákupoch, môže zákazníka jednoducho a rýchlo upozorniť na aktuálnu zľavu produktu, ktorý nakupuje pravidelne alebo odporučiť vhodný doplnok. Prístup k informáciám je skutočne na jeden klik. Aj zamestnanci ocenia, že nemusia klásť otázky navyše, ale vybavia požiadavku klienta rýchlo a jednoducho.

Máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo nezáväznú konzultáciu?

Pomôžeme Vám pochopiť a identifikovať Vaše potreby a spoločne navrhneme optimálne riešenie na ktoré sa budete môcť vždy spoľahnúť.