freevision – webové aplikácie

Webové aplikácie

Webové alebo internetové aplikácie sú programy, ktoré využívajú webové technológie. Nie sú to však klasické prezentačné stránky. Webové aplikácie majú za cieľ poskytovať službu alebo poskytnúť prístup k informáciám. Tým, že váš web bude fungovať ako aplikácia, bude jeho prepojenie na iné programy a aplikácie jednoduchší. Môžete tak, napríklad, vystavovať faktúry a zároveň si viesť databázu klientov.

Môže ísť o vyhľadávače, porovnávanie cien, monitoring, automatické sledovanie dochádzky, automatizáciu firemných procesov, ktoré sa dosiaľ vykonávali zdĺhavo a manuálne alebo inú funkcionalitu. Postup je vždy rovnaký.

Na začiatku si definujeme, ako má web aplikácia fungovať a aké má mať vlastnosti. V druhom bode sa aplikácia naprogramuje a testuje. Následne je odovzdaná do používania. Tým sa ale naša práca nekončí. O váš softvér sa budeme naďalej starať, poskytovať k nemu servis a technickú podporu.
Vývoj aplikácií
Vývoj webových aplikácií

Prečo by malo záležať na kvalite webovej aplikácie?

Pre vašich klientov je webová aplikácia súčasťou prvého kontaktu s produktom alebo službou, ktorú predávate. Preto by vám malo záležať na tom, aby bola webová aplikácia prehľadná, intuitívna a atraktívna pre potencionálnych zákazníkov. Alfou a omegou musí byť responzívny dizajn, ktorý zabezpečí to, že webová aplikácia vyzerá skvelo na všetkých zobrazovacích zariadeniach. Vaši zákazníci tak môžu bez straty kvality zobrazenia používať webovú aplikáciu na klasickej počítačovej obrazovke, smartfóne, tablete, na obrazovke smart televízie alebo na embedded zariadeniach.

Kvalitne vypracovaná webová aplikácia na mieru, sa dokáže prispôsobiť rastúcim nárokom, meniť svoje vlastnosti a prepájať sa s inými aplikáciami.

Máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo nezáväznú konzultáciu?

Pomôžeme Vám pochopiť a identifikovať Vaše potreby a spoločne navrhneme optimálne riešenie na ktoré sa budete môcť vždy spoľahnúť.