Pri vývoji zložitého, či inovačného softvéru na mieru, na ktorom pracujeme v tíme freevision uplatňujeme najmä agilný prístup. Preto sme v rámci vývoja potrebovali zapojiť nástroj, ktorý zachová prehľadnosť a dobrú organizáciu Vašich projektov. Rozhodli sme sa pre špeciálne navrhnutý nástroj Jira od spoločnosti Atlassian. Nástroj máme prepojený so všetkými vývojárskymi nástrojmi a informácie o plánovaní, sledovaní, odovzdaní a celkovom reportingu vývoja máme k dispozícií v reálnom čase.

Plánovanie vývoja softvéru

Na začiatku každého nového projektu je úlohou projektového manažéra naplánovať celý priebeh vývoja. Od rozdelenia projektu na jednotlivé celky resp. moduly cez návrh iniciačnej fázy, až po zadávanie jednotlivých úloh práce pre jednotlivé tímy. Detailnejším náhľadom na celú problematiku sa počas vývoja môže plánovanie meniť a práve vďaka agilnému prístupu dokáže projektový manažér nastaviť ďalší priebeh projektu. Požiadavky sa časom stanú jasnejšími a aj podľa nich sa budú dať upraviť zostávajúce odhady. Jira Software zabezpečuje úplnú transparentnosť a aktuálnosť, a to pomáha členom tímu sústrediť sa vždy na to podstatné.

Rozdelenie úloh a časová os

Projektový manažér priradí tímom úlohy, Jira nástroj zasa zoradí závislosti a miery priorít a podľa toho sme schopní vytvoriť realistickú prognózu v podobe časovej osi. Na nej môžu byť viditeľné predpokladané termíny ukončenia jednotlivých úloh, či konečný termín vydania projektu.

Rozsah projektu

Prehľad všetkých plánovaných úloh, ktoré súvisia s konkrétnym projektom bývajú zobrazené v tabuľke rozsahu. Do tejto časti je možné pridávať doplňujúce úlohy, či zobrazovať ich podľa úrovne hierarchie. Štandardné úrovne hierarchie úloh sú tri:

  • Epic – súhrn informácii celého projektu pozostávajúce z viacerých stories
  • Story – menší súbor informácii, ktorý predstavujé hlavné požiadavky pozostávajúce z viacerých sub-taskov
  • Sub-task – najmenší komponent (t.j. úloha)

Tímy

Vytvorenie tímov je pre fungovanie vývoja nevyhnutné. Každý tím má pridelené počiatočné úlohy a zároveň aj na ne nadväzujúce úlohy, na ktorých členovia spoločne pracujú. V tejto časti je možné pridávať/odoberať členov, spravovať ich zastihnuteľnosť, napríklad zadaním neprítomnosti, či dovolenky.

Odovzdanie projektu

Ako už bolo spomenuté vyššie, na začiatku plánovania je schopný Jira Software navrhnúť viac-menej presné termíny odovzdania projektu. Odhad dokončenia jednotlivých úloh je z hľadiska organizácie omnoho jednoduchší a takisto môže byť veľmi nápomocný pri určovaní ich priorít. Poskytuje väčšiu istotu a proces odovzdania je bez stresu.