Naspäť

Inovatívne CRM pre kuriérsku spoločnosť Direct Parcel Distribution SK

Prípadová štúdia

Typ spoločnosti
Kuriérska spoločnosť
Lokalita
Slovenská republika
Zadanie
Navrhnutie uceleného CRM systému na zlepšenie workflow-u predajného tímu.
Riešenie
Úprava CRM systému, ktorý pokrýva obchodný proces.
Výsledok
CRM systém je plne integrovaný a obchodníci profitujú z vyššej efektivity.
Použité technológie
logo_resconet_color.png
microsoft-net-logo-631EFE744A-seeklogo.com.png
react.png
microsoft-sql-server-sql-server-management-studio-computer-servers-microsoft-e60155da8d0c2c8dca7594a0c101d579.png

Aktualizáciou CRM systému sme kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK pomohli zvýšiť efektivitu, monitorovanie a predaj. Stali sa lídrom v oblasti inovácií a digitalizácie procesov v odvetví doručovacích služieb.

dpd-collage

Ciele klienta 

Direct Parcel Distribution SK predstavuje jednu z najväčších kuriérskych spoločností na vnútroštátnom a medzinárodnom trhu. Ich cieľom je poskytovať doručovacie služby s pridanou hodnotou, preto neustále pracujú na zlepšení a inovácii zaužívaných procesov.

Do momentu vytvorenia nového systému používal klient CRM v internom systéme Intranet. Ten bol však relatívne zastaralý, pomalý a so zvyšujúcim sa počtom obchodníkov nezvládal nápor objednávok.

Modernizácia Intranetu bola v pláne s cieľom vytvoriť komplexné riešenia, ktoré budú jednoduché na používanie. Teda aj samostatný CRM systém, ktorý bude kompatibilný a použiteľný s mobilnými zariadeniami. 

Dôvodom pre takéto riešenie bol fakt, že najväčšiu skupinu používateľov CRM tvorili tzv. field sales pracujúci osobne u klientov. Klient požadoval, aby si vďaka novej platforme mohli obchodníci flexibilnejšie vytvárať denné plány či podklady na stretnutia a zápisy z nich. Zadaním tiež bolo prepojenie nového systému s inými, už existujúcimi a zabehnutými systémami. 

Súčasťou inovovaného CRM systému malo byť ucelené riešenie:

  • pre obchodných zástupcov: aby mali prehľad o svojich zákazníkoch, ich požiadavkách, ucelený plán aktivít a históriu komunikácie s potenciálnymi ale aj zmluvnými zákazníkmi,

  • pre support tím: aby mohol jednoduchšie komunikovať so zákazníkmi v prípade, ak nastanú otázky s fakturáciou či doručovaním,

  • pre vedúcich tímov: aby mohli sledovať výkon členov ich tímu. 

dpd-fullscreen

Cesta k riešeniu 

Klient si na základe dôkladnej analýzy dostupných nástrojov vybral služby Resco CRM (aktuálny názov Resco Cloud). Technológia sa klientom pozdávala, nakoľko pokrývala väčšiu časť potrieb pre vlastný CRM systém. Úlohou tímu freevision bolo následne vyhodnotiť požiadavky, možnosti konfigurácie a integrovateľnosti Resco CRM do interných procesov spoločnosti Direct Parcel Distribution SK.

Vývoj aplikácie 

Základ nového CRM tvoril systém, ktorý bol vyvinutý interným developerským tímom klienta. Aplikácia však neposkytovala všetky funkcie, ktoré boli požadované obchodným oddelením a integrovateľnosť na ostatné systémy spoločnosti zložitá.

Spočiatku sme klientovi navrhli jednoduché riešenie CRM, ku ktorému by bolo následne možné vytvárať nové rozhrania a nadstavby. Prioritizovali sme požadované funkcie a podľa toho naplánovali budúce vydania.

dpd-account

Použité technológie

Resco CRM - samotné jadro systému, ktoré sme customizovali a integrovali do medzinárodných systémov Direct Parcel Distribution SK, prostredníctvom ktorých prebieha fakturácia a doručovanie.

.NET Framework - platforma, s pomocou ktorej bolo možné vyvinúť vlastné serverové pluginy, bežiace na strane servera. 

ReactJS - riešenie, s ktorým sme vyvinuli vlastné klientské pluginy, bežiace na strane aplikácie. Ako príklad možno uviesť dizajnér cenových ponúk pre medzinárodnú a vnútroštátnu prepravu.

Microsoft SQL Server Reporting Services - nástroj použitý na vlastné reporty určené pre vedúcich členov obchodného oddelenia.

Prínos aplikácie 

Klient bol s navrhnutým a vytvoreným riešením spokojný. Ciele sa naplnili a nový systém, s ktorým sú procesy v spoločnosti flexibilnejšie a prehľadnejšie, používajú doteraz. Nadstavby systému podľa dodatočných požiadaviek klienta prebiehajú podľa potreby.

Záver

Digitalizujte už zabehnuté procesy a nájdite cestu k ich zefektívneniu. Využite možnosť bezplatnej konzultácie s tímom freevision. V digitálnej transformácii sme doma!

Plánujete digitálnu transformáciu? Porozprávajme sa.

Decoration imageDecoration image

Porozprávajme sa o Vašej aplikácii

hello@freevision.sk +421 904 652 492

Mlynské Nivy 5, 811 09 Bratislava Slovenská republika

linkedin.svg
instragram.svg
facebook.svg
twitter.svg