Coupling je aplikácia určená na zoznamovanie ľudí, ktorá pomocou lokalizácie spája skutoč­ných ľudí v reálnom živote. Používatelia dostanú jedinečnú príležitosť spoznať sa navzájom bez akýchkoľvek obmedzení s neviazanými možnosťami.
S Couplingom sú používatelia schopní využiť možnosť zmeškaných príležitostí a objavovať ľudí, ktorých nedávno stretli.