Aplikácia pre dotykové zariadenia, ktorá pomocou zberu biometrického údaju — odtlačku prsta — slúži na zaznamenávanie dochádzky a overenie prezencie zamestnan­cov. Pre zápis a verifikáciu biometrickej identity sa použi­li zariadenia od spoločnosti Digital­Persona.
Toto riešenie aplikáciou verifikácie bio­metrického údaju a pomocou prehľadného reportovacieho nástroja odstrá­nilo problém s podvodnými údajmi o prezencii zamest­nancov.