Webová aplikácia určená pre zamestnancov a klientov Klubu Kvapka. Klienti majú možnosť zaregistrovať sa na vypísané termíny kurzov, oznámiť svoju neprítomnosť a nahrádzať si vymeškané hodiny. Inštruktori využívajú apliká­ciu na správu registrácii z pohľadu inštruktorov kurzov.