Komplexné riešenie pre zariadenia na staro­stlivosť o pacientov, ktorého účelom je skorá prevencia pred preležaninami a detekcia pádov. V prípade pádu pacienta z lôžka alebo hroziacej preležaniny dostáva zodpovedný personál do iPhone aplikácie notifikácie o vzniknutom probléme. Súčasťou je aj webová konzola na správu a grafický prehľad stavu monitoro­vaných lôžok.