Mobilná aplikácia určená zmluvným partnerom spolo­čno­sti Vaillant Group Slovakia na regis­trá­ciu inštalácií produktov značiek Vaillant a Protherm. Obsahuje elektronickú servisnú knihu výrobku s možnosťou overiť záruku a vykonané servisné zásahy. Súčasťou apli­kácie je skener čiarových kódov zjedno­dušujúci zadávanie výrob­ného čísla produktu.