Blog

Späť na všetky články

Platforma Flutter - spoznajte jej základné vlastnosti

Viete, koľko aplikácií máte vo svojom smartfóne? V rokoch 2019 a 2020 si ich ľudia stiahli dokopy viac než dvestopäťdesiat tisíc, pričom bežný človek používa v priemere až deväť aplikácií denne. Stali sa súčasťou nášho života.

Základné vlastnosti platformy Flutter

Aby mohli aplikácie vzniknúť a bezproblémovo fungovať, musia byť vyvinuté čo najefektívnejšie. Vo freevision sme si v posledných rokoch na vývoj aplikácií obľúbili platformu Flutter z dielne Google, ktorú by sme vám radi detailne predstavili. Platforma Flutter prináša množstvo zaujímavých funkcií a widgetov.

Jednotný kód pre iOS a Android

Základnú vlastnosť Flutteru, ktorú vo freevision považujeme za najväčšiu výhodu, je jednotný kód iOS a Android aplikácie. Kým kedysi sme vyvíjali iOS a Android aplikácie samostatne pre každý operačný systém, vo Flutteri nie je nutné prepisovať programovacie jazyky pre rôzne operačné systémy.

S jednotným kódom sa čas potrebný na implementáciu nových vlastností a zapracovanie opráv dvoch samostatných aplikácií citeľne skrátil. Zároveň je tento kód kompatibilný s takmer všetkými platformami, ako napríklad iOS, Android, Web, Linux, Mac.

Bezchybný dizajn vo všetkých veľkostiach

Ako docieliť, aby dizajn vyzeral bezchybne na obrazovkách všetkých veľkostí? Či už je to váš smartfón, tablet, televízor, chladnička alebo autobusová zastávka? Platforma Flutter nám umožňuje vyvinúť rozhranie, ktoré bude na každej obrazovke vyzerať rovnako.

Množstvo preddefinovaných widgetov

Flutter disponuje viacerými preddefinovanými vzorovými widgetmi, ktoré je možné customizovať, teda prispôsobiť svojim potrebám. Vyberieme widget, ktorý danému použitiu vyhovuje, a jednoducho nastavíme farby, vzhľad obrazovky či umiestnenie jednotlivých buttonov.

Používateľské rozhranie

U nás vo freevision.sk kladieme veľmi veľký dôraz na používateľské rozhranie (UI). Platforma Flutter ponúka deklaratívny prístup k tvorbe UI, ktorý hodnotíme ako jednoduchší na pochopenie a neskoršie zapracovanie menších alebo komplexnejších dizajnových zmien. Zároveň sú s ním aj UI testy omnoho jednoduchšie.

Rýchle vytváranie a zapracovanie zmien

Často používané sú aj dve skvelé funkcie tohto nástroja - hot reload & hot restart, ktoré developerom šetria čas. Prostredníctvom funkcie hot reload je možné vidieť zmeny v kóde na úpravu používateľského rozhrania už do pol sekundy. Nový štýl textov či rozmiestnenie prvkov na obrazovke vidíme takmer ihneď, čo skracuje celý vývojový cyklus.

Funkcia hot restart je založená na rovnakom princípe, no týka sa zmien v ostatných častiach kódu ako UI. Úpravy sú síce o čosi pomalšie a nie je možné obnoviť predošlý stav, no náš tím to stále vidí ako lepšiu a rýchlejšiu možnosť než tvorbu, nahrávanie a spustenie novej aktualizovanej aplikácie.

Developer friendly

Programovanie v platforme Flutter poteší každého developera, ktorý si už čo-to preskákal. Vďaka Flutteru je vývoj aplikácií veľmi podobný používaným programovacím jazykom, ako napríklad JavaScript, Java alebo Swift.

Možnosť nadstavby “zvonka”

Každý, kto sa rozhodne vytvoriť si aplikáciu prostredníctvom platformy Flutter, má prístup ku všetkým pixelom na obrazovke a tzv. platform channel, vďaka ktorému sa dostane k natívnym funkciám a službám danej platformy. Ak sa teda rozhodneme doplniť novú funkciu a Flutter to neponúka, vieme to doprogramovať aj mimo tejto platformy.

Komunita, ktorá si pomáha

V súčasnosti na trhu nájdete aj iné, podobné koncepty natívneho vývoja mobilných aplikácií. Z dielne Apple je to Swift UI pre iOS a z dielne Google je to Android Jetpack Compose. Rýchlosť a kompatibilita Flutteru je však bezkonkurenčná. Okrem všetkých vyššie spomenutých základných vlastností, ktoré robia Flutter jedinečným, oceňujeme aj silnú komunitu, ktorá tento framework používa a rozvíja. Tomu nasvedčuje aj 119k stars a vyše 19 000 mergnutých pull requestov. Vždy sa nájde niekto, kto sa rád podelí so svojou „vychytávkou“. Silná komunita nás motivuje a tiež chceme byť prínosom. Cez pull requesty sa aj my snažíme prispievať do kódu Flutteru a knižníc.

Na záver

Flutter považujeme za platformu so skvelými funkciami, ktorá nám pomáha vyvíjať inovatívne a dizajnovo atraktívne aplikácie. Flutter však určite nie je jediným frameworkom, s ktorým pracujeme a máme skúsenosti. V ďalšom článku vám načrtneme rozdiel medzi Flutterom a React Native. Ak by ste chceli vedieť viac o technológiách, s ktorými pracujeme, neváhajte nás kontaktovať.

Autor článku: Matej Hlatký

Ahmed Al Hafoudh

Plánujete aplikáciu?