Ochrana osobných údajov

Vitajte na stránke freevision! Vážime si vaše súkromie. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov”) je informovať vás o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania a používania vašich údajov, ktoré s nami budete zdieľať prostredníctvom našej webovej stránky https://www.freevision.sk/ (ďalej len „Webová stránka”). Prosím, tieto Zásady ochrany osobných údajov si pozorne prečítajte!

 1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli naposledy upravené 15.10.2020. Z času na čas budeme Zásady ochrany osobných údajov meniť (najmä s ohľadom na zmeny právnych predpisov). O všetkých podstatných zmenách Zásad ochrany osobných údajov Vás však budeme informovať. Aktuálnu verziu je vždy možné nájsť na našej Webovej stránke freevision.sk.

 2. Vaše osobné údaje spracúvame s náležitou starostlivosťou v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“).

 3. Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame my sami. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú praktikami ochrany osobných údajov iných tretích strán a nenesieme za ne zodpovednosť.

 4. Vedome nespracúvame ani nepožadujeme informácie od osôb mladších ako 16 rokov. Údaje, o ktorých sa dozvieme, že boli poskytnuté osobou mladšou ako 16 rokov bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov, vymažeme.

1. Kto spracúva vaše osobné údaje?

 1. Vaše osobné údaje sú spracúvané našou spoločnosťou freevision s. r. o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 46 792 511 (ďalej len „prevádzkovateľ” ,„my”, „nás” alebo „náš”)

 2. Ak sa chcete dozvedieť viac o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov alebo máte akékoľvek ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na gdpr@freevision.sk.

2. Aké osobné dáta spracúvame?

Môžeme o vás zbierať nasledovné druhy informácií:

 1. Osobné údaje

  Môžeme zbierať a spracúvať vaše meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, názov spoločnosti, pre ktorú pracujete a iné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky.

 2. Technické informácie

  My a/alebo naši externí poskytovatelia služieb môžu automaticky zhromažďovať technické údaje pri návšteve alebo interakcii s našou Webovou stránkou. Technické údaje môžu zahŕňať najmä URL webových stránok, ktoré ste navštívili pred návštevou našej Webovej stránky, čas a dátum návštev užívateľov, zvyklosti počas prehliadania stránok, IP adresu, názov prehliadača, typ počítača alebo zariadenia, cez ktoré pristupujete k Webovej stránke, čas strávený na Webovej stránke a ďalšie podobné technické informácie. V obmedzenom počte prípadov je možné použiť technické dáta a identifikovať vás vďaka nim ako jednotlivca, čím sa z nich stanú osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, technické údaje však nikdy nepoužíváme k vašej identifikácii ako jednotlivca.

  1. Externé služby, ktoré môžu zhromaždovať technické údaje:

   1. HotJar
   2. LogRocket
   3. Google Tag Manager
   4. Google Analytics
 3. Cookies

  1. Čo sú cookies?

   1. Aby naša Webová stránka fungovala správne, niekedy do vášho zariadenia ukladáme malé dátové súbory nazývané cookies alebo iné podobné technológie.

   2. Cookie je malý textový súbor, ktorý Webová stránka ukladá do vášho zariadenia pri jej návšteve. Dočasné súbory cookies (session based cookies) sú uložené len pri otvorenom prehliadači a pri zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia. Permanentné súbory cookies (permanent cookies) vydržia, kým ich vy alebo váš prehliadač neodstránia alebo kým nevyprší ich platnosť.

  2. Aké používame cookies?

   1. Používame permanentné analytické súbory cookies tretích strán, konkrétne Facebook Pixel, Google Analytics, ktoré nám umožňujú napríklad rozpoznať a zrátať počet používateľov a vidieť, ako sa správajú pri používaní našej Webovej stránky, vďaka čomu vieme zlepšovať jej funkcionalitu.

   2. Môžeme tiež používať permanentné marketingové cookies tretích strán na jednoznačnú identifikáciu vášho prehliadača a internetového zariadenia, vďaka čomu vedia naši poskytovatelia služieb zistiť, aké veci vás zaujímajú a následne na vás cieliť špecializovaný obsah. Tieto cookies tiež umožňujú niektorým spoločnostiam cieliť na vás reklamu na iných stránkach.

  3. Ako nastaviť cookies?

   1. Pri prvej návšteve Webovej stránky vás informujeme o používaní cookies, a prípadne tiež vyžiadame súhlas s použitím cookies. Súbory cookies nebudú použité pre žiadne iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie. Neskôr môžete cookies akceptovať alebo zakázať v nastaveniach.

   2. Ako bolo spomenuté vyššie, v niektorých prípadoch môžeme použiť cookies tretích strán (poskytovateľov služieb). Zoznam takýchto tretích strán, s ktorými sa stretnete pri používaní našej Webovej stránky je uvedený nižšie. Za stránky tretích strán a ich praktiky ochrany osobných údajov nenesieme zodpovednosť. Dané spoločnosti zbierajú a spracúvajú tieto informácie na základe ich Zásad ochrany osobných údajov.

3. Aké sú účely a právne základy pre spracúvanie vašich osobných údajov?

 1. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

  1. informovania o našich službách promovaných prostredníctvom Webovej stránky Ponuka našich služieb (vytváranie webov a mobilných aplikácií) je uvedená na našej Webovej stránke. Ak sa rozhodnete nás kontaktovať ohľadom potenciálneho využitia našich služieb, poskytnete nám údaje, ktorých spracúvanie podlieha týmto Zásadám ochrany osobných údajov. Na základe poskytnutých údajov vás môžeme kontaktovať a informovať vás o službách, ktoré vás môžu zaujímať. Takéto spracúvanie osobných údajov slúži najmä na nasledovné spracúvateľské činnosti:

   1. komunikovanie ohľadom našich služieb ponúkaných na Webovej stránke (na základe vašich podnetov),

   2. príprava ponuky služieb na vašu žiadosť na základe vami poskytnutých údajov,

   3. uzatvorenie zmluvného vzťahu vrátane predzmluvných vzťahov ohľadom našich služieb,

   4. evidencia (potencionálnych) klientov,

   5. informovanie vás o zmenách v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

  2. Za týmto účelom spracúvame nasledujúce osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli: vaše meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, názov firmy, pre ktorú pracujete a iné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky. Právny základ pre takéto spracúvanie: predzmluvný vzťah na základe žiadosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

4. Kto sú príjemcovia vašich osobných dát?

 1. Vaše osobné údaje zdieľame iba v rámci organizácie prevádzkovateľa.

 2. Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnym príjemcom mimo organizácie prevádzkovateľa a skupiny spoločností, do ktorej prevádzkovateľ patrí, s výnimkou prípadov, ak nastane jedna z nasledujúcich okolností:

  1. Zdieľanie je nevyhnutné pre splnenie našich povinností V prípade, ak naši externí spolupracovníci (subdodávatelia) potrebujú prístup k vašim osobným údajom za účelom toho, aby nám pomáhali s poskytovaním služieb, prijali sme primerané technické, zmluvné a organizačné opatrenia tak, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi.Nižšie uvádzame zoznam našich subdodávateľov.

  2. Pipedrive CR (Pipedrive OÜ), Zoznam subdodávateľov sa môže z času na čas meniť, ak niektorých vyššie spomenutých subdodávateľov zmeníme alebo odstránime a/alebo začneme pri poskytovaní Webovej stránky spolupracovať s novými.

  3. Zdieľanie je nevyhnutné zo zákonných dôvodov Vaše osobné údaje môžeme zdielať s inými príjemcami, ak máme v dobrej viere za to, že prístup k vašim osobným údajom a ich použitie je primerane nutné k: (i) splneniu povinností plynúcich z právnych predpisov a/alebo súdnych rozhodnutí, (ii) odhaľovaniu alebo predchádzaniu podvodov, bezpečnostných alebo technických problémov, (iii) ochrane našich záujmov, majetku alebo bezpečnosti alebo ochrane záujmov, majetku alebo bezpečnosti našich užívateľov alebo verejnosti, avšak len, ak je to v súlade s právnymi predpismi. Ak to bude možné, budeme vás o takomto zdieľaní informovať.

5. Prenesenia vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ/EPH?

 1. Prevádzkovateľ môže vaše osobné údaje preniesť mimo krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, kde spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb. V takom prípade prenášame vaše osobné údaje výlučne do krajín, ktoré sú považované za krajiny so zodpovedajúcou úrovňou ochrany osobných údajov v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, alebo v ktorých sú zavedené zodpovedajúce ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ako sú štandardné zmluvné doložky, záväzné vnútorné pravidlá spoločnosti. Bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú vaše osobné údaje spracúvané, prijímame primerané technické, právne a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili, že úroveň ochrany je rovnaká ako v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore. Ak sa chcete dozvedieť viac o medzinárodnom prenose vašich osobných údajov a príslušných zárukách, ktoré máme zavedené na úpravu prenosu vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na gdpr@freevision.sk.

 2. Ak by sa udiala fúzia, akvizícia alebo iná reorganizácia, tak v jej dôsledku môžu byť vaše údaje prenesené. O akejkoľvek takejto skutočnosti vás budeme informovať (napríklad prostredníctvom správy na vašu e-mailovú adresu) a vysvetlíme vám vaše možnosti.

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 1. Vaše osobné údaje uchovávame len pokiaľ je to právne dovolené a nutné pre účely, pre ktoré boli zozbierané. Okrem prípadu, ak je vymazanie vašich údajov v rozpore s právnymi predpismi alebo ich potrebujeme v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami (napr. predchádzanie podvodov a zvyšovanie bezpečnosti a ochrany používateľov), budú vaše údaje vymazané po jednom roku od ukončenia našej spolupráce.

7. Aké sú vaše práva?

 1. Právo na opravu Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

 2. Právo na prístup Ponúkame Vám prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. To znamená, že nás môžete kontaktovať a vyžiadať si od nás potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie, a pokiaľ áno, máte právo požiadať o prístup k vašim údajom, ktoré vám poskytneme formou tzv. „registra“ (najmä uvedieme účel, kategóriu osobných údajov, kategóriu príjemcov osobných údajov, dobu uchovávania alebo kritériá pre stanovenie doby uchovávania).

 3. Právo na vymazanie Môžete nás tiež požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich systémov. Také žiadosti budeme akceptovať, pokiaľ nebudeme mať zákonné oprávnenie vaše osobné údaje nevymazať.

 4. Právo na obmedzenie spracúvania Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili určité spracúvanie vašich osobných údajov. Ak obmedzíme určité spracúvanie vašich osobných údajov, môže to viesť k obmedzeniam pri používaní našej Webovej stránky.

 5. Právo na prenosnosť údajov Máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

 6. Ako uplatniť svoje práva Svoje práva uvedené vyššie môžete uplatniť bezplatne, písomne zaslaním e-mailu na gdpr@freevision.sk. Je možné, že budeme požadovať potvrdenie vašej identity v závislosti na vašej žiadosti.

8. Môžem sa sťažovať?

 1. Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov (Úrad na ochranu osobných údajov SR).

9. Sú dáta bezpečné?

 1. Prijímame všetky primerané a vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme nás aj vás chránili pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré spracúvame. Opatrenia zahŕňajú prípadné šifrovanie, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv. Pokiaľ by napriek bezpečnostným opatreniam došlo k narušeniu bezpečnosti, ktoré budú mať pravdepodobne negatívny dopad na vaše súkromie, budeme vás o narušení informovať čo najskôr. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na gdpr@freevision.sk.
Ahmed Al Hafoudh

Plánujete aplikáciu?