Prípadové štúdie

Späť na všetky práce

Prehľadný CRM systém pre realitných agentov - aplikácia pre IURIS Group

Typ spoločnosti
Realitná spoločnosť
Lokalita
Bratislava, Slovenská republika 🇸🇰
Zadanie
Vytvoriť prehľadný zoznam informácií o predajoch a bytoch, ktoré sú aktuálne roztrúsené v mnohých excelovských tabuľkách.
Riešenie
Analyzovali sme predajný proces a vytvorili špecializovaný systém na manažovanie vzťahov s klientmi spoločnosti (CRM).
Výsledok
Nový CRM systém zefektívnil neprehľadný obchodný proces a zjednodušil prácu realitným agentom s klientskými informáciami, aby klientom mohli venovať 100% času.
Použité technológie
 • Java Spring
 • ReactJS
 • PostgreSQL
 • Docker (s interným hostingom)
 • Gitlab CI/CD na priebežné automatizované testovanie

Nový CRM systém zefektívnil neprehľadný obchodný proces a zjednodušil prácu realitným agentom s klientskými informáciami, aby klientom mohli venovať 100% času.

Projekt

IURIS Group je slovenská realitná spoločnosť, ktorá na trhu pôsobí viac ako 25 rokov. Prostredníctvom svojich dcérskych spoločností (IURIS Spol. s.r.o. a IURIS INVEST s.r.o.) poskytuje IURIS Group širokú paletu služieb vrátane sprostredkovania nákupu a predaja nehnuteľností a prenájmov v rezidenčnom aj komerčnom sektore. Ponúka aj administratívne a logistické služby, technické analýzy, prípadové štúdie, ohodnocovanie nehnuteľností a služby finančného a právneho poradenstva.

Oslovili nás s požiadavkou na vytvorenie špecializovaného systému na manažovanie vzťahov s klientmi (CRM) spoločnosti, ktorý by pomohol obchodným zástupcom efektívnejšie pracovať. Riešenie, ktoré sme pre nich vyvinuli, plní presne túto funkciu. Poskytuje obchodným zástupcom zbierku nástrojov, ktoré im šetria čas a umožňujú im tráviť viac času zameraním na klienta.

Vývoj projektu

Jedna z hlavných aktivít spoločnosti IURIS Group je predaj bytov vo veľkých novopostavených rezidenčných projektoch a napriek tomu, že obchody išli dobre, bolo výzvou evidovať ponuku a predaje. Informácie o predajoch a bytoch na predaj boli roztrúsené v tucte prepojených excelovských tabuliek a pre obchodných zástupcov bolo náročné nájsť rýchlo relevantné informácie. Keď sa klienti dopytovali na jednotlivé nehnuteľnosti, systém často zlyhával a spôsoboval chyby, čo neprospievalo predajom ani dobrému menu spoločnosti. Obchodní zástupcovia si nemôžu dovoliť uvádzať nesprávne ceny alebo nachádzať chyby v pripravených zmluvách a preto sme boli prizvaní k analýze ich procesov predaja a vývoju lepšieho systému, ktorý by uvedené problémy eliminoval.

Kľúčové požiadavky klienta

Spoločnosť potrebovala systém, ktorý by evidoval záznamy o klientoch a ich preferenciách a poskytol tak obchodným zástupcom jednoduchý prístup k zdieľaným dátam o klientoch, aby mohli porozumieť ich potrebám a doplniť svoje vlastné poznámky.

Ďalšími požiadavkami bolo poskytovanie aktuálnych podkladov pre zmluvy, výpočet splátkových platieb, párovanie týchto platieb so záznamami v CRM a reporting stavu zmlúv a postupu predajov.

Všetky tieto funkcie mali byť dostupné prostredníctvom výkonného UI, s ktorým by sa obchodní zástupcovia mohli ľahko zoznámiť počas onboardingu a ktorý by sa jednoducho používal. IURIS požadoval, aby bol systém schopný generovať reporty pre manažment zobrazujúce stav jednotlivých predajov a reporty pre veriteľov.

V skratke chceli jednoduchý systém, ktorý by poskytoval presné a aktuálne dáta bez prestojov

Výzvy

Prvou výzvou bolo ponoriť sa do aktuálnych procesov predaja spoločnosti IURIS Group a do detailov ich pochopiť. To nám umožnilo nadizajnovať efektívnejší proces predaja so silným zameraním na starostlivosť o klienta.

Ďalej sme analyzovali, ako sú dáta štruktúrované v existujúcom systéme prepojených excelovských tabuliek a namodelovali sme novú flexibilnú štruktúru dát, ktorá má potenciál dobre slúžiť spoločnosti mnoho rokov.

Agilný vývoj produktu

Pre vytvorenie predstavy, ako by mohla vyzerať minimalistická životaschopná verzia (minimum viable product), sme nadizajnovali projektovú cestovnú mapu (roadmap), ktorú sme rozdelili do viacerých častí pozostávajúcich z niekoľkých „šprintov“. Po každom z nich sme si sadli s klientom a naplánovali nasledujúcu fázu.

Výhody agilného vývoja

Každý zo šprintov bol príležitosťou pre prehodnotenie roadmapy, a to nám pomáhalo “za behu” reagovať na klientove potreby. Po každom ukončení šprintu, ktorý trval priemerne 2 týždne, sme spoločne s klientom revidovali dokončené práce. Klientovi sme prezentovali dizajn, naprogramované funkcionality a neskôr aj celé časti produktu. Tento prístup nám poskytol flexibilitu pre zmeny, ktoré môže priniesť napríklad zmena v rozpočte klienta, nové požiadavky na funkcionality, alebo akákoľvek iná opodstatnená požiadavka či legislatívna povinnosť.

Použité technológie

 • Java Spring
 • ReactJS
 • PostgreSQL
 • Docker (s interným hostingom)
 • Gitlab CI/CD na priebežné automatizované testovanie

Popis produktu

CRM systém s funkcionalitami:

 • aktualizovaný proces predaja
 • informácie o klientoch
 • informácie o nehnuteľnostiach
 • informácie o predajoch
 • informácie o zmluvách
 • reporting pre manažment
 • reporting pre veriteľov

Použitý framework vývoja

 • Scrum
Ahmed Al Hafoudh

Plánujete aplikáciu?