Naspäť

Prehľadný objednávkový systém pre platformu ProGrocery

Prípadová štúdia

Typ spoločnosti
Distribúcia potravín
Lokalita
USA
Zadanie
Tvorba jednoduchého objednávkového systému, ktorý ušetrí čas, energiu a finančné prostriedky
Riešenie
Vytvorenie objednávkového systému pre platformu ProGrocery
Výsledok
Počas dvoch rokov od nasadenia nového objednávkového systému bolo spracovaných päťstotisíc objednávok. Za deväť mesiacov v roku 2021 bolo spracovaných päťstodvadsaťtisíc objednávok.
Použité technológie
ruby.png
rails.png
html5.png
react.png
kisspng-logo-kubernetes-transparency-font-computer-softwar-5c6d5611ca4617.8289688115506693298285.png
kisspng-postgresql-database-installation-microsoft-sql-ser-bearle-5b7719c74d6f48.1109325915345320393172.png

Poprednému distribútorovi potravín z USA sme pomohli pretransformovať podnikanie do online priestoru a zefektívnili všetky procesy objednávania.

Ciele klienta

ProGrocery je prevádzkovateľom modernej platformy pre najväčších distribútorov potravín v USA. Skupinu partnerov, s ktorými ProGrocery spolupracuje, tvorí viac než 5 000 predajcov a 50 000 maloobchodných predajní.

progrocery1.1

Postupy v potravinárskom priemysle boli zastaralé. Výrobné a dodávateľské spoločnosti medzi sebou komunikovali rôznorodými kanálmi, použitím množstva tabuliek a formulárov. Preto bol systém objednávania zdĺhavý a dochádzalo ku chybám.

Cieľom klienta bolo vytvoriť platformu, s pomocou ktorej budú môcť zákazníci jednoducho objednávať produkty, objednávky budú automatizované a prevádzkovateľ objednávkového systému bude mať o celom procese dokonalý prehľad.

Ďalším významným cieľom bolo ušetriť čas, energiu a aj finančné prostriedky, a to na strane ProGrocery, ako aj u jednotlivých obchodných partnerov.

Vzhľadom na vysoký počet predajcov a maloobchodných predajní bolo nevyhnutné, aby bola táto platforma jednoduchá na ovládanie a eliminovali sa chyby, ku ktorým dochádzalo najmä zlyhaním ľudského faktoru. 

Cesta k riešeniu

Zásadnou požiadavkou klienta bolo modernizovať systém a zároveň prejsť z proprietárne vlastnenej platformy na niečo “svoje”. Cieľom tak bolo vytvoriť vlastný systém na mieru. Taký, ktorý by zodpovedal všetkým požiadavkám, a v rámci ktorého by v budúcnosti bolo možné pracovať na rozšíreniach funkcií. 

progrocery2

Keďže jednotliví partneri uskutočňujú svoje objednávky pomerne často, objednávkový proces sa mal skrátiť na minimum. 

Spolupráca odštartovala dialógom. Partnerov, s ktorými ProGrocery spolupracuje, sme požiadali o poskytnutie spätnej väzby k používaným postupom. Na základe nich sme klientovi navrhli viacero zmien, z ktorých všetky prijali a rozhodli sa ich zapracovať.

Začali sme vytvorením jedného modulu, v rámci ktorého boli prenesené dáta o používateľoch do nového systému. Ten spočiatku bežal paralelne so starým systémom obsahujúcim druhý modul. 

Následne sme pristúpili k vytvoreniu druhého modulu v novom systéme, na základe čoho sme mohli pôvodný systém úplne vypnúť. Používatelia začali používať nový interface a žiadnu väčšiu zmenu nepocítili. Aj vďaka tomu, že sme  pri tvorbe druhého modulu do nového systému preniesli oveľa viac dát a pretransformovali ich do novej štruktúry.

Vstupné údaje boli dodávané v rôznych formátoch, preto sme museli zrealizovať hĺbkovú analýzu. Všetky formáty sme následne prispôsobili jednotnému modelu, ktorý bude možné v budúcnosti aktualizovať. Prišli sme s nápadom vytvoriť štandardizovaný dátový model, ktorý by bol vhodný pre akýkoľvek maloobchodný reťazec v rovnakej oblasti.

Vývoj webovej aplikácie

Keďže cieľom bolo vytvoriť “novú verziu webovej aplikácie, ktorú používatelia poznajú”, prispôsobili sme tomu aj postupy pri vývoji platformy. Zaužívané funkcionality systému bolo treba ponechať a navrhnúť ich do novej štruktúry a dizajnu. 

Pri vývoji sme zvolili agilný prístup. Nebolo potrebné pripravovať celkový návrh riešenia, keďže systém už existoval. Veci sme riešili z týždňa na týždeň. Po dohode s klientom sme vždy vyvinuli a nadizajnovali nové funkcie aplikácie, ktoré sme považovali za potrebné.

progrocery3

Použité technológie

Celé riešenie bolo navrhnuté tak, aby bolo bezpečné a výkonné. Postavené je na databázovom serveri PostgreSQL. Pri tvorbe backendu sme použili framework Ruby on Rails a programovací jazyk Ruby. Frontend je napísaný v jazyku TypeScript v platforme ReactJS.

Nový systém sme nasadili na Google Cloud platformu pomocou nástroja na orchestráciu služieb Kubernetes (GKE), ktorý eliminuje potrebu manuálne vykonávaných úkonov. Zdrojové kódy aplikácie sú uložené v Gitlabe, ktorý okrem iného poskytuje aj funkcionality CI (continuous integration) a CD (continuous delivery) na zabezpečenie automatického testovania aplikácie alebo nasadzovania nových verzií.

Prínos aplikácie

Ciele klienta sme naplnili. Vytvorili sme prehľadný a jednoduchý objednávkový systém, ktorý aj naďalej vyvíjame. Riziká spôsobené ľudským konaním klesli na minimum a spoločnosť dosahuje citeľne vyššie príjmy. 

Počas “Christmas/New Years ordering” eventu 2020, zameraného na objednávky predvianočného potravinárskeho sortimentu pre americké domácnosti, sa počet objednávok z roka na rok zvýšil o 240 %! Počet obchodníkov, ktorí sa na tomto podujatí zúčastnili, bol 930.

progrocery-og

Počas dvoch rokov od nasadenia nového objednávkového systému bolo spracovaných päťstotisíc objednávok. Za deväť mesiacov v roku 2021 bolo spracovaných päťstodvadsaťtisíc objednávok.

Záver

Vo freevision vyvíjame aplikácie, ktoré majú reálny a veľmi pozitívny dopad na biznis klienta. Ak hľadáte spoľahlivého dodávateľa digitálneho riešenia, neváhajte sa nám ozvať https://www.freevision.sk

Spokojní zákazníci

grznarik.png
Kubo Grznárik
CTO, ProGrocery

S aplikáciami od freevision s.r.o. sme veľmi spokojní, pretože používajú najmodernejšie technológie a dbajú na bezpečnosť. V tomto projekte nám odporučili Kubernetes ako službu Google Kubernetes Engine v Google Cloud Platform, čo sa ukázalo ako veľmi dobrý krok v čase, keď sme potrebovali na niektoré objednávkové akcie rýchlo navýšiť výpočtovú kapacitu. Po ukončení akcií sme zase takú veľkú výpočtovú silu nepotrebovali a dynamicky sme vedeli počet serverov opäť znížiť, a tým pádom ušetriť nemalé náklady na prevádzku.

Tím freevision veľmi dobre navrhol dátovú štruktúru od základu a aj po niekoľkých rokoch používania systému sú dáta konzistentné. 

Tešia nás aj neustále vylepšenia a úpravy systému, s ktorými freevision prichádza. Máme tak menej manuálnej práce a čo v najväčsej miere využívame automatizáciu.

Veľmi oceňujeme automatizované testovanie a deployment procesy použité v tomto projekte. Pri uvádzaní nových features máme istotu, že systém bude aj po nasadení nových vecí stabilný. Môžeme sa potom sústrediť na prácu s našimi klientami a nemusíme hasiť problémy, ktoré sa často vyskytujú pri takto zložitých a komplexných riešeniach.

Plánujete digitálnu transformáciu? Porozprávajme sa.

Decoration imageDecoration image

Porozprávajme sa o Vašej aplikácii

hello@freevision.sk +421 904 652 492

Mlynské Nivy 5, 811 09 Bratislava Slovenská republika

linkedin.svg
instragram.svg
facebook.svg
twitter.svg