Prípadové štúdie

Späť na všetky práce

Prehľadný systém pre riadenie dodávateľského reťazca pre platformu ProGrocery

Typ spoločnosti
Distribúcia potravín
Lokalita
Texas, USA 🇺🇸
Zadanie
Tvorba jednoduchého systému pre riadenie dodávateľského reťazca, ktorý ušetrí čas, energiu a finančné prostriedky.
Riešenie
Vytvorenie systému pre riadenie dodávateľského reťazca pre platformu ProGrocery.
Výsledok
Počas dvoch rokov od nasadenia nového systému pre riadenie dodávateľského reťazca bolo spracovaných 500 000 objednávok. Za deväť mesiacov v roku 2021 bolo spracovaných 520 000 objednávok.
Použité technológie
  • Ruby on Rails
  • HTML5
  • ReactJS
  • Kubernetes
  • PostgresQL

Poprednému distribútorovi potravín z USA sme pomohli pretransformovať podnikanie do online priestoru a zefektívnili všetky procesy objednávania.

Ciele klienta

ProGrocery je prevádzkovateľom modernej platformy pre najväčších distribútorov potravín v USA. Skupinu partnerov, s ktorými ProGrocery spolupracuje, tvorí viac než 5 000 predajcov a 50 000 maloobchodných predajní.

Postupy v potravinárskom priemysle boli zastaralé. Výrobné a dodávateľské spoločnosti medzi sebou komunikovali rôznorodými kanálmi, použitím množstva tabuliek a formulárov. Preto bol systém objednávania zdĺhavý a dochádzalo ku chybám.

Cieľom klienta bolo vytvoriť platformu, s pomocou ktorej budú môcť zákazníci jednoducho objednávať produkty, objednávky budú automatizované a prevádzkovateľ systému bude mať o celom procese dokonalý prehľad.

Ďalším významným cieľom bolo ušetriť čas, energiu a aj finančné prostriedky, a to na strane ProGrocery, ako aj u jednotlivých obchodných partnerov.

Vzhľadom na vysoký počet predajcov a maloobchodných predajní bolo nevyhnutné, aby bola táto platforma jednoduchá na ovládanie a eliminovali sa chyby, ku ktorým dochádzalo najmä zlyhaním ľudského faktoru.

Cesta k riešeniu

Zásadnou požiadavkou klienta bolo modernizovať systém a zároveň prejsť z proprietárne vlastnenej platformy na niečo “svoje”. Cieľom tak bolo vytvoriť vlastný systém na mieru. Taký, ktorý by zodpovedal všetkým požiadavkám, a v rámci ktorého by v budúcnosti bolo možné pracovať na rozšíreniach funkcií.

Keďže jednotliví partneri uskutočňujú svoje objednávky pomerne často, objednávkový proces sa mal skrátiť na minimum.

Spolupráca odštartovala dialógom. Partnerov, s ktorými ProGrocery spolupracuje, sme požiadali o poskytnutie spätnej väzby k používaným postupom. Na základe nich sme klientovi navrhli viacero zmien, z ktorých všetky prijali a rozhodli sa ich zapracovať.

Začali sme vytvorením jedného modulu, v rámci ktorého boli prenesené dáta o používateľoch do nového systému. Ten spočiatku bežal paralelne so starým systémom obsahujúcim druhý modul.

Následne sme pristúpili k vytvoreniu druhého modulu v novom systéme, na základe čoho sme mohli pôvodný systém úplne vypnúť. Používatelia začali používať nový interface a žiadnu väčšiu zmenu nepocítili. Aj vďaka tomu, že sme pri tvorbe druhého modulu do nového systému preniesli oveľa viac dát a pretransformovali ich do novej štruktúry.

Vstupné údaje boli dodávané v rôznych formátoch, preto sme museli zrealizovať hĺbkovú analýzu. Všetky formáty sme následne prispôsobili jednotnému modelu, ktorý bude možné v budúcnosti aktualizovať. Prišli sme s nápadom vytvoriť štandardizovaný dátový model, ktorý by bol vhodný pre akýkoľvek maloobchodný reťazec v rovnakej oblasti.

Vývoj webovej aplikácie

Keďže cieľom bolo vytvoriť “novú verziu webovej aplikácie, ktorú používatelia poznajú”, prispôsobili sme tomu aj postupy pri vývoji platformy. Zaužívané funkcionality systému bolo treba ponechať a navrhnúť ich do novej štruktúry a dizajnu.

Pri vývoji sme zvolili agilný prístup. Nebolo potrebné pripravovať celkový návrh riešenia, keďže systém už existoval. Veci sme riešili z týždňa na týždeň. Po dohode s klientom sme vždy vyvinuli a nadizajnovali nové funkcie aplikácie, ktoré sme považovali za potrebné.

Použité technológie

Celé riešenie bolo navrhnuté tak, aby bolo bezpečné a výkonné. Postavené je na databázovom serveri PostgreSQL. Pri tvorbe backendu sme použili framework Ruby on Rails a programovací jazyk Ruby. Frontend je napísaný v jazyku TypeScript v platforme ReactJS.

Nový systém sme nasadili na Google Cloud platformu pomocou nástroja na orchestráciu služieb Kubernetes (GKE), ktorý eliminuje potrebu manuálne vykonávaných úkonov. Zdrojové kódy aplikácie sú uložené v Gitlabe, ktorý okrem iného poskytuje aj funkcionality CI (continuous integration) a CD (continuous delivery) na zabezpečenie automatického testovania aplikácie alebo nasadzovania nových verzií.

Prínos aplikácie

Ciele klienta sme naplnili. Vytvorili sme prehľadný a jednoduchý systému pre riadenie dodávateľského reťazca, ktorý aj naďalej vyvíjame. Riziká spôsobené ľudským konaním klesli na minimum a spoločnosť dosahuje citeľne vyššie príjmy.

Počas “Christmas/New Years ordering” eventu 2020, zameraného na objednávky predvianočného potravinárskeho sortimentu pre americké domácnosti, sa počet objednávok z roka na rok zvýšil o 240 %! Počet obchodníkov, ktorí sa na tomto podujatí zúčastnili, bol 930.

Počas dvoch rokov od nasadenia nového systému pre riadenie dodávateľského reťazca bolo spracovaných 500 000 objednávok. Za deväť mesiacov v roku 2021 bolo spracovaných 520 000 objednávok.

Október 2023 - MUI Redesign

Záver

Vo freevision vyvíjame aplikácie, ktoré majú reálny a veľmi pozitívny dopad na biznis klienta. Ak hľadáte spoľahlivého dodávateľa digitálneho riešenia, neváhajte sa nám ozvať

Slovami klienta

Jakub Grznárik
CEO, Qubson

freevision je tím plný profesionálov, ktorí na vývoj aplikácií používajú rokmi osvedčené metódy a zároveň držia krok s najnovšími technológiami v obore.

Ahmed Al Hafoudh

Plánujete aplikáciu?