Prípadové štúdie

Späť na všetky práce

Skenovanie čiarových kódov - mobilná aplikácia pre Vaillant Group

Typ spoločnosti
Kúrenie, ventilačné a klimatizačné technológie
Lokalita
Skalica, Slovenská republika 🇸🇰
Zadanie
Skenovanie čiarových kódov a integrácia s interným backendom, ktorá bude fungovať ako embedovaná webová aplikácia.
Riešenie
Iteratívny vývoj mobilnej aplikácie pre iOS a Android zariadenia.
Výsledok
Mobilná aplikácia, ktorá zjednodušila procesy, vytovorila inovatívny zážitok pre koncového používateľa a vylepšila konkurenčnú pozíciu spoločnosti.
Použité technológie
 • Ruby on Rails
 • Android
 • iOS
 • Amazon Web Services

Pre spoločnosť Vaillant Group Slovakia sme pomohli vytvoriť aplikáciu, ktorá umožní technikom vykurovania evidovať servisné činnosti.

Spoločnosť Vaillant Group začala svoju činnosť v roku 1874 a odvtedy sa stala jednou z najväčších spoločností s vykurovacou a chladiacou technikou v Európe.

Vaillant Group Slovensko spolupracuje s takmer 1200 zmluvnými technikmi, ktorí inštalujú a servisujú vykurovacie zariadenia. Avšak na evidovanie svojich 60 000 návštev ročne používali “technológie z 19. storočia”. Bol to systém založený na papierovej dokumentácii, čo znamenalo, že bol pomalý, chybový a dlhodobo neudržateľný z ekologického pohľadu.

Okrem toho bolo pre Vaillant Group Slovakia dôležité, aby bola každá inštalácia, ročná prehliadka a oprava rýchlo a presne zaevidovaná, pretože záruku môžu zákazníkom predĺžiť, iba ak sú kotle pravidelne servisované.

Zohľadňujúc tieto skutočnosti sme vyvinuli aplikáciu do telefónu, ktorá umožňuje technikom evidovať svoje servisné návštevy a nahrávať aktuálne dáta do systému Vaillantu v priebehu niekoľkých minút na miesto dní.

Naše riešenie ušetrilo back-officu a technikom 80% času stráveného administratívou a zachránilo životy veľkého množstva stromov.

Vývoj projektu

Začali sme dôkladným preskúmaním projektu, stanovili sme požiadavky na riešenie a na základe toho zmapovali rozsah projektu. Klient zadefinoval potreby skrátiť čas potrebný na spracovanie servisných záznamov, minimalizovať zapojenie back-officu a eliminovať papierovú dokumentáciu z procesov reportingu. Zároveň chceli možnosť spojiť sa s technikmi prostredníctvom aplikácie a dať im okamžitý prístup k produktovým informáciám. Systém papierovej dokumentácie bol úzkym miestom v procese reportingu a aplikácia ho mala nahradiť a doplniť funkcionalitu komunikácie.

Kľúčové požiadavky klienta

Ako jeden z najväčších výrobcov zariadení na ohrev vody a vykurovanie v Európe, Vaillant Group Slovakia potreboval dizajn, ktorý bude pre technikov v teréne jednoduchý na používanie. Aplikácia pre telefón mala byť schopná skenovať 1-D a 2-D čiarové kódy, umožňovať push notifikácie a dokonale sa integrovať na interný backend.

Výzvy

Technici potrebujú často skenovať 1D čiarové kódy v podmienkach so slabým osvetlením a apka by mala fungovať na čo najviac zariadeniach so systémom iOS a Android a zohľadňovať fakt, že výkon a kvalita kamery sa u rôznych zariadení môže výrazne líšiť. Rovnako by mala podporovať skenovanie 2-D čiarových kódov a integrovať sa do interného backendu ako embedovaná webovská aplikácia. Potrebovali sme zabudovať push notifikácie, zabezpečiť distribúciu iOS aplikácie prostredníctvom Developer Enterprise Program, zahrnúť automatické aktualizácie a vytvoriť pre ňu interný App Store.

Vývoj produktu

Aplikáciu sme vyvíjali iteratívne a funkcionality ako push notifikácie a skenovanie 2D čiarových kódov sme pridali neskôr.

 1. Skenovanie sériového čísla z čiarového kódu
 2. Výber servisnej operácie pre zariadenie protherm
 3. Zabudovaný sprievodca
 4. Výber servisnej operácie pre zariadenie Vaillant

Čo hovorí náš klient

Klient Vaillant Group Slovakia bol s výsledkami, ktoré mu naša aplikácia priniesla veľmi spokojný. Umožnila im vyladiť procesy a posilniť ich pozíciu na trhu.

„Nová aplikácia priniesla našej spoločnosti a našim technikom veľmi efektívny nástroj a stala sa benchmarkom v našom priemysle, čím sme sa dostali ďaleko pred našich konkurentov. Úspech aplikácie spočíva v kombinácii nášho detailného poznania aktivít našich zákazníkov a používateľsky príjemného dizajnu, ktorý vyvinul freevision. Ich riešenie nám pomohlo významne zlepšiť komunikáciu so zákazníkmi, čo bol jeden z kľúčových faktorov pre udržanie si 50% podielu na trhu.“

Dlhodobejšie hodnotenie klienta

„Vďaka tomu, ako je aplikácia nadizajnovaná, môžeme postupne, krok za krokom, pridávať ďalšie funkcionality. Tento sekvenčný prístup umožňuje technikom postupne sa zoznamovať a dáva im čas naučiť sa, ako funguje pred pridaním ďalších funkcií. Od januára 2019 nepoužívame žiadnu papierovú dokumentáciu pri komunikácii s technikmi. Po tomto úspechu sme chceli niečo podobné ponúknuť aj našim zákazníkom a s vývojom sme opäť oslovili freevision. Výsledok sa nazýva „Online Service Book (online servisná knižka)“ a prináša zákazníkom všetky potrebné informácie o ich kotle, vrátane kontaktných údajov na technika a upozornení týkajúcich sa údržby. Momentálne túto jedinečnú službu využíva viac ako 6000 zákazníkov.“

Použité technológie:

 • Android app — Android SDK API 28

 • iPhone app — iOS SDK 8

 • Backend API — Ruby on Rails 5.2

Popis produktu

 • Mobilná aplikácia pre iOS a Android

 • Umožňuje technikom skenovať čiarový kód zariadenia a zobraziť :

 • servisný denník zariadenia

 • informácie o záruke

 • manuály

 • iné dôležité informácie

 • Podporuje skenovanie 1D a 2D čiarových kódov v podmienkach so slabým osvetlením aj s použitím telefónov s menej kvalitnými kamerami

 • Aplikácia sa registruje do vytvoreného API servera a prijíma push notifikácie

 • Môže prijímať push notifikácie posielané z „back officu“ Vaillant

Slovami klienta

Ing. Peter Wolf
Managing Director, Vaillant Group

Technické riešenia od freevision zahŕňajú hlboké znalosti a expertízu vo svojom odbore, ako aj implementáciu inovatívnych riešení problémov. Spoľahlivosť je charakteristickým znakom ich práce.

Ahmed Al Hafoudh

Plánujete aplikáciu?