Prípadové štúdie

Späť na všetky práce

Vývoj MVP aplikácie pre startup YourLOX

Typ spoločnosti
Startup
Lokalita
Bratislava, Slovenská republika 🇸🇰
Zadanie
Vyvinúť prototyp responzívnej webovej aplikácie a hardvéru na otváranie zámkov na diaľku.
Riešenie
Vytvorenie prototypu z dostupných komponentov v čo najkratšom čase pri udržaní vysokej kvality a zaistení, že na prototype sa bude dať ďalej stavať.
Výsledok
Prototyp aplikácie vyhral v rôznych startupových akcelerátoroch a súťažiach. Následne začala fáza nasadzovania do reálnej prevádzky.
Použité technológie
  • Ruby on Rails
  • ReactJS
  • Raspberry PI

Slovenskému startupu YourLOX sme v úvodných fázach projektu pomohli s vývojom prototypu funkčnej prezentačnej MVP aplikácie.

Tá mala slúžiť na hľadanie skriniek obsahujúcich pomôcky pre šport, nazývaných LOXy, v blízkom okolí.

Ciele klienta

Startup YourLOX vznikol s cieľom umožniť ľuďom zapožičať si vybavenie na športové a voľnočasové aktivity priamo na mieste. Tým, ktorí by si chceli zašportovať mimo športovej haly, fitness centra alebo domova, tak odpadá nutnosť brať si so sebou ťažké činky, lopty alebo iné potreby. Startup takýmto spôsobom pomáha samosprávam vytvárať športovú infraštruktúru, prispieva k zdieľanej ekonomike a podporuje minimalistický život bez zbytočného odpadu.

Na to, aby však mohol startup poskytovať svoje služby, potreboval prehľadnú a jednoduchú webovú aplikáciu, cez ktorú by si mohli používatelia pomôcky zo skriniek požičať. Klient okrem toho potreboval aj návrh hardvéru spolu so smart zámkami, ktoré boli montované v skrinke.

Cesta k riešeniu

Najdôležitejšou požiadavkou klienta YourLOX bolo vyvinúť prototyp webovej aplikácie, ktorá umožní používateľom vyhľadať LOXy obsahujúce športové alebo iné pomôcky v blízkom okolí a požičať si ich. Takéto riešenie malo nielenže zjednodušiť športovanie jednotlivcom, ale aj zvýšiť návštevnosť a podporiť využívanie verejného športoviska.

Priebeh spolupráce bol plynulý a bezproblémový. Klient mal presnú predstavu o tom, čo chce a ako to chce dosiahnuť.

Prácu na aplikácii sme začali UI/UX workshopom. Počas toho sme s klientom komunikovali o jeho predstave o fungovaní aplikácie. Následne sme prešli k brainstormingu, pripomienkam a nakoniec k finalizácii wireframes.

Metóda vývoja bola agilná. Klientovi sme v dvojtýždenných šprintoch dodávali inkrementy a pravidelne sme aktualizovali výstupy prác, na ktoré nám dával feedback. Aktuálnu vývojovú verziu mal klient vždy dostupnú v tzv. “staging” prostredí.

Kľúčové požiadavky klienta

Klient mal dve hlavné požiadavky, ktorými boli:

  • jednoduché rozhranie aplikácie,

  • funkčný prototyp hardvéru.

Výzvy

Pri práci na webovej aplikácii pre klienta YourLOX sme museli čeliť viacerým výzvam:

  • nedostupnosť hardvérových komponentov kvôli čipovej kríze,

  • obmedzený rozpočet,

  • zjednotenie predstáv o fungovaní aplikácie,

  • málo času z dôvodu pevných deadlineov.

Vývoj produktu

Výsledná aplikácia obsahovala mapu, na ktorej boli vyznačené rôzne športoviská s LOXami. Tie sa dali prakticky filtrovať na základe viacerých kritérií. Po výbere jedného z LOXov sa v aplikácii objavili informácie o tom, aké náradie a predmety LOX obsahuje a či je dostupný.

Po výbere predmetu a potvrdení rezervácie aplikácia skontrolovala polohu a vzdialenosť od LOXu. Ak bola osoba v jeho dostatočnej blízkosti, dvierka LOXu sa automaticky otvorili pomocou elektronického zámku umiestneného v skrinke.

Zámok sa ovládal riadiacim počítačom umiestneným v LOXe. V jednom LOXe sa nachádzalo približne šesť samostatne otvárateľných buniek s dvierkami, pričom systém vedel zistiť, či je daná bunka otvorená, alebo zatvorená.

Po tom, ako používateľ došportoval / ukončil svoju aktivitu, zadal požiadavku na vrátenie predmetu, na základe ktorej sa príslušná bunka znova otvorila. Keď do nej používateľ vrátil predmet späť, systém ho vyzval, aby ju zatvoril. Po detekcii zatvorených dvierok bunky systém používateľa ešte vyzval k tomu, aby urobil fotografiu cez aplikáciu ako dôkaz, že predmet skutočne vrátil na jeho pôvodné miesto.

Aplikácia účtovala poplatok len za prenájom predmetu počas doby výpožičky. Okrem toho sme ju nastavili tak, aby umožňovala rôzne ceny a zľavy na podporu marketingu a predaja.

LOX 1.0 - Prototyp umiestnený v Bratislave, pri jazere Veľký Draždiak

Záver

Riešenia, ktoré vo freevision vytvárame, dokážu efektívne podporiť podnikanie. Chceli by ste svojim zákazníkom alebo klientom poskytnúť praktické digitálne riešenie, ktoré zvýši vaše zisky? Obráťte sa na nás.

Slovami klienta

Patrik Dolinský
Founder & CEO, YourLOX

Služby a prístup freevision sa odrazili v našom raketovom štarte, ako aj v kvalitných podkladoch pre začiatok vývoja našich smart skriniek = LOXov. Osobne ma oslovila ich úprimná komunikácia a záujem pomôcť. Od začiatku som vo freevision videl to isté nadšenie pre myšlienku, ako aj u ľudí v našom tíme. Bolo veľmi pohodlné celý projekt prevziať do našich rúk, pretože to bolo všetko výborne pripravené na prevzatie a dostatočne odkomunikované. Dodatočné otázky a konzultácie, či už na Slacku, emailom, alebo telefonicky, bola čerešnička na torte našej spolupráce.

Ahmed Al Hafoudh

Plánujete aplikáciu?